Нашата цел в дългосрочен план е да се превърнем в един от най-надеждните аутсорсинг партньор за разработка на софтуер. Нашите екипи се превръщат в продължение на вашите собствени ИТ екипи и посвещават времето си и работата си за разработка на софтуер според вашите нужди и предпочитания.

1.     Основни цели на IBIS.

 • Запазване, редактиране и обобщаване на данни въвеждани от служителите на един застрахователен брокер.
 • Поддържане на добра база данни, позволяваща информираност съгласно вътрешните правила на брокер.
 • Поддържане на подходяща отчетност за целите на Застрахователния надзор, съгласно предоставените от тях изисквания и формати.

2.     Предимства на IBIS.

 • Опростен и интуитивен графичен дизайн.
 • Лесен за обслужване административен модул.
 • Потребителски нива на достъп до въведената информация.
 • Възможност за работа в локална мрежа.
 • Ниски изисквания към хардуера и ниска консумация на системни ресурси.
 • Не е необходимо закупуването на допълнителни лицензи и продукти (като например MS SQL server, IIS и други).
 • Програмата работи както под Windows 98, така и под Windows 2000 и Windows XP.
 • Програмния продукт е съгласуван с и одобрен от Агенцията по застрахователен надзор към Министерство на финансите.

3.     Списъци данни в IBIS.

 • Видове застраховки – всички лицензирани видове застраховки.
 • Застрахователи и презастрахователи – списък на застрахователите и презастрахователите, с които брокерът има взаимоотношения.
 • Градове и клонове – градовете, в които брокерът има операции с клоновете на даден застраховател.
 • Офиси – всички офиси на брокера, за които ще се въвежда информация в системата.
 • Служители – имената и кодовете на служителите.
 • Договори със застрахователни и презастрахователни компании.

4.     Застрахователни полици в IBIS.

 • Въвеждане на данните по застрахователна полица.
 • Проверка на въведената информация.
 • Възможност за въвеждане на повече от една вноска.
 • Автоматично пресмятане на сумите и падежите.
 • Търсене на клиент по БУЛСТАТ / ЕГН в текущата номенклатура на клиентите.
 • Поддържане на различни валути.
 • Възможност за коригиране на изчислените суми и падежи.
 • Възможност за въвеждане на съброкераж.
 • Възможност за прекратяване на полица от определена дата.
 • Автоматично изчисляване на броя дните, за които  полицата е била в сила.
 • Въвеждане на задържана премия за носене на риска.
 • Автоматично изчисляване на премията за връщане.
 • Възможност за търсене на полици по различни критерии – номер на полица, офис на брокера, застраховател, вид застраховка, период от време, БУЛСТАТ/ЕГН на клиента и т.н.
 • Извеждане в табличен вид на всички полици отговарящи на поставените критерии.
 • Цветово представяне на текущото състояние на полицата – действаща, приключена, прекратена.
 • Възможност за въвеждане на щети по дадена полица.
 • Възможност за отбелязване за участие/неучастие на брокера в изплащенето на щета по полица.

5.     Възможност за въвеждане на други приходи на застрахователния брокер, освен комисионни от застрахователни полици.

6.     Справки в IBIS.

 • Падежи за плащане на разсрочени вноски.
 • Изтичащи полици за период.
 • Справка щети за период.
 • IBIS поддържа Електронен застрахователен дневник – аналог на досегашния хартиен вариант.
 • Периодични справки за Агенцията по застрахователен надзор към Министерство на финансите. Възможност за предоставяне на справките в електронен вид (на дискета или по e-mail).
 • Възможност за експорт на всяка от справките в MS Excel или CSV файл.

Защо да изберете нас?

За компанията

За компанията

   ЕЛИС Ко предлага цялостно обслужване от дизайн и разработка на софтуер аутсорсинг до поддръжка на…

Услуги

Услуги

Ние вярваме, че най-ценния ресурс, който притежаваме, са нашите хора. ЕЛИС Ко не е просто група от в…

Продукти

Продукти

ЕЛИС Ко поема ангажимента да направи Вашият бизнес софтуер по-продуктивен, отколкото на вашите конку…

Кариери

Кариери

"ЕЛИС Ко" ЕООД е динамично развиваща се компания, която непрекъснато разширява присъствието си как…