Информационната система eStore Light  на фирма ЕЛИС Ко ЕООД е предназначена за работа в малки и средни складове. Ха-рактеризира се с приятен и удобен за работа интерфейс.
        Програмата поддрържа неограничен брой обекти, стоки, контрагенти и дистрибутори. Възможност за въвеждане на различни типове документи.

Функции на информационната система:

1.      Доставки:

 • Доставка на стоки към съответния обект, възможност за задаване на цена на едро и дребно за обекта още при доставката.
 • Възможност за търсене на стока чрез въвеждане на кода на стоката.
 • Възможност за търсене на стока чрез въвеждане на част от модела на стоката.
 • Възможност за добавяне в доставката на няколко стоки едновременно.
 • Пресмятане на средно претеглена доставна цена за съответна стока в избрания обект.
 • Автоматично извеждане на последната доставна цена за съответната стока в избрания обект.
 • Автоматично показване на наличността за съответната стока към момента на доставката в избрания обект.
 • Въвеждане на цена с или цена без ДДС и автоматично пресмятане на невъведената цена.
 • Автоматично генериране на съответния пореден номер на документ.
 • Автоматично въвеждане на текущата системна дата с възможност за редактиране.
 • Възможност за печатане на документ с цени и документ без цени.
 • Избор дали да се печата коментара.
 • Избор на вид плащане (в брой, банка) и начин на плащане (консигнация, разсрочено плащане).
 • Натрупване на салда за съответния контрагент.
 • Възможност за редактиране на избран документ.
 • Възможност за маркиране на документа като платен с един бутон.

2.      Продажби:

 • Разделени на продажби на едро и дребно.
 • Автоматично генериране на съответния пореден номер на документ.
 • Автоматично въвеждане на текущата системна дата с възможност за редактиране.
 • Възможност за търсене на стока чрез въвеждане на кода на стоката.
 • Възможност за търсене на стока чрез въвеждане на част от модела на стоката.
 • Възможност за добавяне в продажбата на няколко стоки едновременно.
 • Автоматично извеждане на въведената цена на едро (или дребно) за съответната стока в избрания обект.
 • Автоматично показване на наличността за съответната стока към момента на продажбата в избрания обект.
 • Въвеждане на цена с или цена без ДДС и автоматично пресмятане на невъведената цена.
 • Въвеждане на търговска отстъпка  в процент.
 • Възможност за печатане на документ с цени и документ без цени.
 • Избор дали да се печата коментара.
 • Избор на вид плащане (в брой, банка) и начин на плащане (консигнация, разсрочено плащане).
 • Натрупване на салда за съответния контрагент.
 • Възможност за редактиране на избран документ.
 • Възможност за маркиране на документа като платен с един бутон.

3.      Прехвърляния:

 • Автоматично генериране на съответния пореден номер на документ.
 • Автоматично въвеждане на текущата системна дата с възможност за редактиране.
 • Възможност за търсене на стока чрез въвеждане на кода на стоката.
 • Възможност за търсене на стока чрез въвеждане на част от модела на стоката.
 • Възможност за добавяне в прехвърлянето на няколко стоки едновременно.
 • Автоматично извеждане на последната доставна цена за съответната стока в избрания обект.
 • Автоматично показване на наличността за съответната стока към момента на продажбата в избрания обект.
 • Възможност за печатане на документ с цени и документ без цени;
 • Избор дали да се печата коментара.
 • Възможност за редактиране на избран документ.

4.      Плащания:

 • Плащания от клиенти и  плащания към доставчици.
 • При избор на контрагент се визуализира салдото към  момента, дистрибутора който отговаря и процента комисионна.
 • Плащане чрез банка или в брой.
 • Възможност за избор на документ, който се плаща, или само въвеждане на сумата която се плаща.
 • Възможност за въвеждане на сума в лева, USD или EUR, въвеждане на съответния курс на валутата.
 • Автоматично извеждане на последните въведени валутни курсове.
 • Автоматично пресмятане в лева на въведените суми.
 • Възможност за въвеждане на забележка.
 • Печат на Приходен Касов Ордер или Разходен Касов Ордер.

5.      Справки:

 • Всички справки могат да се визуализират на екран, да се отпечатат на принтер или да се експортират  в EXCEL файл.
 • Стокови наличности по обекти, за избрана стока, по производители.
 • Остойностяване на избран обект.
 • Справка за доставки по обекти и контрагенти и за избрани стоки.
 • Справка за продажби по обекти и контрагенти и за избрани стоки.
 • Справка за прехвърляния между обекти за избрани стоки.
 • Справка за плащания към доставчици и от клиенти.
 • Справка дължими суми по дистрибутори.
 • Справка за неплатени документи.
 • Справка печалби. 

Защо да изберете нас?

За компанията

За компанията

   ЕЛИС Ко предлага цялостно обслужване от дизайн и разработка на софтуер аутсорсинг до поддръжка на…

Услуги

Услуги

Ние вярваме, че най-ценния ресурс, който притежаваме, са нашите хора. ЕЛИС Ко не е просто група от в…

Продукти

Продукти

ЕЛИС Ко поема ангажимента да направи Вашият бизнес софтуер по-продуктивен, отколкото на вашите конку…

Кариери

Кариери

"ЕЛИС Ко" ЕООД е динамично развиваща се компания, която непрекъснато разширява присъствието си как…