К Р А Я Т   Н А    Е Д Н А    Е П О Х А

Уважаеми клиенти и ползватели на програмата за издаване на компютърни фактури eInvoice,

Във връзка с последните промени внесени в Наредба Н-18/2006г. публикувани и обнородвани в ДВ бр.80 от 20.09.2018 година, както и тълкуванията, въпросите и отговорите на НАП публикувани на тяхната страница на адрес http://nap.bg/page?id=744, бихме желали да Ви уведомим, че:

  • Нашият софтуер за издаване на електронни фактури eInvoice не отговаря на изискванията за СУПТО (софтуер за управление на продажбите в търговски обект) заложени в Наредбата, в частта за свързаност към фискалните устройства. Ето пример даден от НАП:

Дружество използва софтуер за фактуриране в обект, в който има въведено в експлоатация фискално устройство и се извършват плащания, за които съгласно чл. 3 от Наредба №Н-18/2006 г. се изисква издаване на фискален бон. Чрез софтуера се въвежда информация, необходима за издаването на фактура: посредством менюта се избират контрагент, видове стоки, цени и др. Софтуерът формира обща стойност и отпечатва фактурата  на печатащо устройство. В базата данни на софтуера се съхранява информация за издадените фактури, вкл. вид, количество, продажна цена на фактурираните стоки/услуги.

Описаният в примера софтуер представлява СУПТО и следва да отговаря на всички изисквания на Наредба №Н-18/2006 г., вкл. да е свързан и да управлява въведеното в експлоатация в обекта фискално устройство.

 

  • Нашият софтуер за издаване на електронни фактури eInvoice може да бъде използван само при положение, че с него се издават единствено и само фактури за плащане по банков път. В този случай той не влиза в категорията на СУПТО и не подлежи на регистрация. Ето пример от НАП:

В търговски обект се използва софтуер, чрез който се регистрират всички продажби, извършвани в този обект. В софтуера се въвежда, автоматизирано се обработва и се съхранява в база данни информация за всяка продажба - количество, вид и продажна цена стоките/услугите и се отразява тяхното предоставяне/заплащане. В обекта не се извършват плащания, за които съгласно чл. 3 от Наредба №Н-18/2006 г. е налице задължение за издаване на фискален бон, например плащанията за извършваните продажби се получават само по банков път.

В посочения пример използваният в обекта софтуер не е софтуер за управление на продажбите (СУПТО), съответно той не следва да отговаря на изискванията на наредбата.

 

  • ЕЛИС Ко ЕООД не планира в близко бъдеще свързването на софтуера за издаване на електронни фактури eInvoice към фискални устройства.

 

  • Използването на нашият софтуер за издаване на електронни фактури eInvoice след упоменатите от НАП срокове (http://nap.bg/document?id=17522) е изцяло на Ваша отговорност. ЕЛИС Ко ЕООД не поема отоговорност за нанесени щети или наложени от НАП санкции и глоби.

 

Защо да изберете нас?

За компанията

За компанията

   ЕЛИС Ко предлага цялостно обслужване от дизайн и разработка на софтуер аутсорсинг до поддръжка на…

Услуги

Услуги

Ние вярваме, че най-ценния ресурс, който притежаваме, са нашите хора. ЕЛИС Ко не е просто група от в…

Продукти

Продукти

ЕЛИС Ко поема ангажимента да направи Вашият бизнес софтуер по-продуктивен, отколкото на вашите конку…

Кариери

Кариери

"ЕЛИС Ко" ЕООД е динамично развиваща се компания, която непрекъснато разширява присъствието си как…