1. Какво трябва да знаете за eInvoice?

eInvoiceе програма за издаване на компютърни фактури. Тя е електронният аналог на Вашия кочан с фактури. За да издадете компютърна фактура са ви необходими компютър, свързан към него принтер и програмата eInvoice . Издаването на компютърни фактури Ви спестява време и Ви предпазва от допускането на грешки.

2. Защо да изберете eInvoice ?

Програмата се характеризира с изключително лесен и интуитивен интерфейс.

Оторизиран достъп до ресурсите на системата
Програмата поддържа номенклатура на регистрираните потребители. Достъпът да ресурсите на системата става след въвеждане на потребителско име и парола. При некоректни данни след третия опит се отказва достъп до системата

Еднократно въвеждане на данните на Вашата фирма
Вие въвеждате еднократно данните на Вашата фирма - адрес, данъчен номер, булстат и т.н. Програмата автоматично ги извежда при съставянето на нова фактура. Вие може да редактирате тези данни по всяко време в случай, че има някакви промени в тях.

Номерация на фактурите
Програмата се грижи за последователността в номерацията на Вашите фактури. В първоначалните й настройки Вие избирате с каква водеща цифра да започват номерата на Вашите фактури (например 1000000001, или 9000000001, или просто 0000000001). Програмата не позволява дублирането на номера на фактури или получаването на "дупки" в номерация.

Работа в мрежа
Програмата позволява работа в мрежа, т.е. едновременното издаване на фактури от няколко работни места, без да се нарушава последователността в номерирането на фактурите.

Издавани от програмата документи

С помощта на програмата Вие можете да издадете следните документи:

  1. Фактура
  2. Дебитно известие
  3. Кредитно известие
  4. Протокол
  5. Invoice (фактура на английски език)
  6. Проформа фактура

Програмата автоматично пресмята общата сума на документа
Вие трябва само да избирате позициите от списъка на Вашите стоки и да въвеждате количествата - всичко останало оставете на програмата - тя ще пресметне стойността на всяка позиция, както и общата сума на документа.

Процентът ДДС
При издаването на Фактура, Дебитно или Кредитно известие програмата автоматично изчислява сумата на данък добавена стойност и го добавя към общата сума на документа. Програмата е гъвката по отношение на процента ДДС. В случай, че настъпи промяна в неговата стойност, Вие можете самостоятелно да го промените, без да е необходима намесата на програмист.

Издаване на Дебитно и Кредитно известие
При издаване на Дебитно или Кредитно известие програмата Ви дава възможност за търсене и избор на вече издадена фактура, към която желаете да бъде Кредитното или Дебитно известие.

Редактиране на издадени документи
Програмата дава възможност за преглед на издадените до момента документи и редактиране на вече записана фактура. Именно в това е основното преимущество на компютърните фактури - възможността за поправяне на дребни или не дотам дребни грешки допуснати по една или друга причина. Разбира се отговорността за извършените редакции е изцяло Ваша. Ваша е и отговорността новоотпечатаната фактура да стигне до Вашия клиент, а старата фактура с грешната информация да бъде унищожена.

Анулиране на фактура
Програмата позволява анулиране на издадени фактури. В случай, че Вие по погрешка анулирате някоя фактура, програмата позволява и нейното възстановяване. Отговорността за тази операция обаче е изцяло Ваша.

Въвеждате описанието на Вашите стоки само веднъж
Програмата поддържа номенклатура на Вашите стоки - код, наименование, единична цена. Достатъчно е тя да бъде еднократно попълнена и при издаването на фактури избираните стоки се включват директно с техното наименование и цена. Вие можете да добавяте нови стоки или да редактирате вече съществуващите. Разбира се във фактурата Вие можете да изпишете и стока или услуга, която не присъства в списъка на Вашите стоки (това е най-характерно за фирмите в областта на услугите, за които позициите на фактурите имат по-описателен характер).

Въвеждате данните на клиентите Ви еднократно
Програмата поддържа списък на фирмите клиенти. Вие може да търсите в него дадена фирма по име, булстат или МОЛ. При издаването на фактура, след като изберете фирмата клиент, нейните данни автоматично се попълват. При издаване на фактура Вие можете да попълните данни на фирма, която не присъства в списъка на Вашите фирми клиенти (например фирма, за която смятате, че тази фактура е първа и последна).

Издаване на Проформа фактури
Програмата позволява издаването на Проформа фактура на клиент. Номерацията на проформите също е последователна, но тя е отделена от номерацията на останалите данъчни документи. В Проформа фактурата Вие можете да напишете валутна цена на Вашите стоки или услуги, както и курса, по който да бъде пресметната левовата им цена. Вие определяте дали ще се начислява или не ДДС към общата сума на проформата. В полето коментар Вие можете да запишете някаква своя забележка (например: Сумата се пресмята по фиксинга на БНБ в деня на плащането).

Преобразуване на Проформа фактура във Фактура
Вие можете да превърнете всяка една от издадените до момента проформи във Фактура само с натискането на един бутон . Това Ви спестява многократното въвеждане на еднотипна иформация.

On-line HELP
Във всеки момент, в който се нуждаете от помощ натиснете клавиша F1 и ще получите пълни инструкции на български език.

Богат набор от справки
По всяко време Вие можете да получите всякаква информация свързана с издадените до момента фактури и проформи. Програмата разполага с богат набор от справки. Всяка справка може да бъде прегледана на екрана, отпечатана на принтера или експортирана в MS Excel (ако разбира се го имате инсталиран на компютъра си).

3. Какво още ще получите срещу парите си?

Печатно издание на "Ръководство на потребителя за работа с eInvoice".

Едногодишна hot-line поддръжка и безплатно обновяване на продукта.

Защо да изберете нас?

За компанията

За компанията

   ЕЛИС Ко предлага цялостно обслужване от дизайн и разработка на софтуер аутсорсинг до поддръжка на…

Услуги

Услуги

Ние вярваме, че най-ценния ресурс, който притежаваме, са нашите хора. ЕЛИС Ко не е просто група от в…

Продукти

Продукти

  ЕЛИС Ко поема ангажимента да направи Вашият бизнес софтуер по-продуктивен, отколкото на вашите кон…

Кариери

Кариери

"ЕЛИС Ко" ЕООД е динамично развиваща се компания, която непрекъснато разширява присъствието си как…